veluwe

zaalcompetitie     Spelregels

Wedstrijdreglement VZC 2017/2018

 

Algemene Bepalingen

1) De wedstrijden van de VZC worden georganiseerd door de deelnemende voetbal verenigingen Elspeet, ’t Harde, Hulshorst, Nunspeet en Owios.

2) De organisatie is in handen van de organisatiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers (contactpersonen) van genoemde verenigingen.

3) De coördinatie van de dagelijkse gang van zaken is in handen van competitieleiding (Fred Pieterson voor de competitie 2017/2018).

4) JO9 en JO11 spelen obv een competitieschema opgemaakt door de KNVB en vastgesteld door de organisatiecommissie.

5) JO13 maakt geen onderdeel uit van de VZC.

6) Alle communicatie verloopt zoveel mogelijk via de website van de VZC dan wel email.

7) De hieronder genoemde spelregels zijn door alle deelnemende verenigingen vastgesteld en dienen in elke zaal dan wel op het veld door de leider/scheidsrechter te worden toegepast.

Spelregels JO9/JO11

8) De wedstrijd duurt 1 x 30 minuten, er wordt gespeeld met een plofbal.

9) In elke sporthal dient een plofbal aanwezig te zijn, het is niet toegestaan om met een andere bal te spelen.

10) Er wordt bij de JO9-pupillen gespeeld met 5 spelers, bij de JO11-pupillen met 4 spelers, exclusief de doelman. In de grote sporthallen kunnen in overleg meer spelers in het veld. In Sporthal De Deel is het toegestaan om met minder spelers in het veld te spelen.

11) De doelman mag de bal niet over de middenlijn gooien,of schieten, ook niet via de stuit. Wordt dit gedaan, dan vrije trap op andere helft iets over de middellijn.

12) Het is niet toegestaan vanaf eigen helft te scoren. Wanneer de bal wordt aangeraakt door iemand op de andere helft, is het doelpunt geldig.

13) Bij hands van de doelman, directe vrije trap. Afstand van de muur is dan 3 meter.

14) Bij uitbal wordt de bal ingerold, onderhands, en mag niet verder dan 4 meter.

15) Bij spelhervatting moet de bal binnen 5 seconden in het spel worden gebracht. Deze 5 seconden regel dient soepel te worden toegepast.

16) Er mag niet gespeeld worden met de bal tegen de muur te spelen, in elke sporthal worden de zijlijnen gebruikt.

17) Teams dienen minimaal 10 minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

18) Alleen de teams die spelen mogen in de zaal zijn, de overige teams dienen op de tribune plaats te nemen.

19) In elke sporthal is een scheidsrechter aanwezig. Deze zullen dus alle wedstrijden fluiten. De beslissingen van de scheidsrechter dienen te worden gerespecteerd.

20) Aan het eind van elke wedstrijd gaat een zoemer. Zodra deze afgaat is de wedstrijd afgelopen.

Uitslagen wedstrijden

21) De uitslagen van de wedstrijden voor JO9 en JO11 dienen door de thuisspelende vereniging te worden verwerkt in SportLink, waarna deze en de stand zichtbaar worden in SportLink en op voetbal.nl.

22) De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het verwerken van de uitslagen.

23) Onder thuisspelende vereniging wordt verstaan: de vereniging(snaam) die als eerste wordt genoemd bij een wedstrijd.

24) Als een team zonder kennisgeving niet komt opdagen verliest het de betreffende wedstrijd reglementair met 3-0.

Overige bepalingen

25) In geval een team competitieverplichting heeft dan dient er via de competitieleiding afstemming met de KNVB plaats te vinden over welke wedstrijd voorrang heeft. In de regel kunnen teams van JO9 en JO11 ontheffing krijgen tenzij de KNVB anders bepaald.

26) In geval er calamiteiten zijn, deze altijd melden bij contactpersoon van de desbetreffende vereniging. De contactpersoon beslist in hoeverre de organisatiecommissie wordt ingelicht.

27) Daar waar in dit reglement niet wordt voorzien, besluit de organisatiecommissie.